Стоматологиялык клиникасы
Бакытыңызга белек
“Karisma” клиникасы 2015-жылдын 7-декабрында ачылды. “Karisma” 
   деген сөз байыркы гректердин χάρισμα  деген сөзүнөн келип 
    чыккан, ал «ырайым, укмуштуу сый, белек» деген маанини
      түшүндүрөт. “Karisma” синонимдери  - Харизма, charisma, 
       charizma, karizma, کاریزما, charisme, karismo, charyzma ж.б.
        Биз Карисма деп тандап алдык, анткени бул сөз пайда 
         болгон Байыркы Грецияда так ушиндай айтышкан.
          Биздин ишибиздин негизги багыттары:
           1. Тиш ооруларын алдын алуу.
           2. Эстетикалык стоматология.
           3. Жаш адистерди өстүрүү/тажрыйба берүү программасы. 

          Биздин өнөктөштөр:
          Kairos ЛОГОТИП
     Logo_GDA_use-2 DSI Logo

Жылмайып, күлүп жаша
Суроо берүү
Спасибо! Мы свяжемся с Вами!