Стоматологиялык клиникасы
Бакытыңызга белек
          Тиш ооруларын алдын алуу: Толугураак 
            ооз көңдөйүүн гигиенасын көзөмөлдөө жана үйрөтүү
            тиштерди кесипкөйлүк тазалоо
            фиссурларды чаптоо
            фтор алдын алуу
            ооз көңдөйүн ар бир 6 айда текшерип туруу
            кариеске каршы багытталган тамактанууга үйрөтүү
            тиштин сүрүлүшүн алдын алуучу капптар
          Жалпы стоматология: Толугураак 
            кариести дарылоо
            эндодоникалык дарылоо
            ооруган тиштин бүлөсүн дарылоо
          Эстетикалык стоматология: Толугураак 
            бузулган тишти фотополимердик материалдар 
             менен калыбына келтирүү, винирлер, 
             диастемдерди жабуу
            PFM, PC тиш каптары (коронка)
            Композит. винирлер
            тиштерди агартуу
Жылмайып, күлүп жаша
Суроо берүү
Спасибо! Мы свяжемся с Вами!