Стоматологиялык клиникасы
Бакытыңызга белек
"Карисма"  DSCA "Кайрос" ЖЧК караштуу жана
   "Центр Развития Общей Стоматологии"
      ("Жалпы Стоматологияны Өнүктүрүү Борбору") ОФ окуу
       долбоорун колдойт. Бул долбоор жаш адистерди бир 
        жылдык базалык окуутууга жана дагы бир жылдык 
         улантып окутуу курсуна эсептелген. Ошондой 
          эле DSCA "Кайрос" ЖЧК менен биргеликте 
           иштеп жаткан докторлорго да кечки 
           курстарды уюштурабыз.
Жылмайып, күлүп жаша
Суроо берүү
Спасибо! Мы свяжемся с Вами!